•     
  •  ฉลากสินค้าคือ ?

ป้ายบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้านั้นๆ อาจพิมพ์ลงบนวัสดุ หรือพิมพ์ลงบนภาชนะที่บรรจุสินค้านั้นๆ เลย นอกจากมีการบ่งบอกสินค้าที่บรรจุภายในบรรจุภัณฑ์แล้วฉลกที่ติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์นั้นต้องมีข้อความต่างๆ ระบุตามข้อกำหนดซึ่งฉลากดังกล่าวจะบอกรายละเอียดกับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคด้วย

Cr. http://www.taisoi-graphic-sticker-logo.com/article/2/

  •     
  •  ภาพฉลากสินค้า

     

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
Pakchong Inkjet. All rights reserved.
Tel: 098 - 403 - 3966 , 098 - 136 - 3633 E-mail: keawjinda_jun@hotmail.com
Design by: korrawoot keawjinda